Начало За нас Партньори Клиенти Услуги Контакти
Продукти
Фискални Устройства
Изработка на печати
Баркод скенери
Компютри
Консумативи
Партньори

От нас

“ ДЖИЕС ГРУП “ ЕООД Ви предлага професионален сервиз на:

 • Електронни касови апарати с фискална памет
 • Фискални принтери
 • Електронни везни
 • Баркод скенери

ПРИ НАС ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ :

 • Профилактика и отстраняване на софтуерни и хардуерни проблеми.
 • Програмиране на нов касов апарат.
 • Препрограмиране на стар касов апарат.
 • Смяна на собственост на касов апарат.
 • Смяна на адреса на обекта, на който е регистриран касовият апарат. Необходимото уведомление, можете да изтеглите от тук:
 • Смяна на софтуера на стар касов апарат, за да можете да го ползвате.

АБОНАМЕНТНИЯТ ДОГОВОР ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ ВИ ОСИГУРЯВА:

 • Предимство при отстраняване на възникналите проблеми.
 • Услуги на преференциални цени.
 • Обучение на работещите с фискалното устройство.
 • Програмиране на артикули, фирмени данни и лого.
 • Консултации за работа с техниката.
 • Периодични профилактични прегледи на фискалното устройство.

ПРИ ЗАКУПУВАНЕ НА НОВО ФИСКАЛНО УСТРОЙСТВО, ВИЕ ПОЛУЧАВАТЕ ЕДНОГОДИШНА ГАРАНЦИЯ И ДОГОВОР ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ.
При въвеждане в експлоатация на фискалното устройство се попълва фискално досие, можете да го изтеглите от тук :
Моля, подгответе предварително следната информация, която задължително се изписва на фискалните бонове:
1.БУЛСТАТ/ЕГН (записва се необратимо във фискалната памет на апарата)
2.Име на фирмата
3.Адрес на фирмата
4.Име на търговския обект (за стационарните обекти)
5.Адрес на търговския обект(за стационарните обекти)
6.ТД на НАП (по регистрация на фирмата)
7.Име на персонала(касиери, сервитьори), който ще работи с фискалното устройство
8.Наименования на стоките или групите стоки и усуги, които се предлагат в обекта
Ако обектът е магазин или ресторант и е необходимо програмиране на артикули, моля подгответе списък, който да включва следните елементи:

 • код на артикула
 • наименование на артикула
 • цена на артикула
 • принадлежност към подгрупа, ако желаете отпечатването на служебни бонове по щандове(бар, кухня и т.н.т.)

ВАЖНО!!!!!
Имате право да отчитате продажби чрез фискалното устройство едва след заверка на свидетелството за регистрация от НАП.
Имате 7 (седем) дневен срок, след въвеждане в експлоатация на фискалното устройство, през който да го регистрирате в НАП по адресна регистрация на фирмата.
Ако желаете ние да регистрираме фискалното устройство е необходимо да ни направите пълномощно, което можете да изтеглите от тук:

Задължения на собственика на фискално устройство:

 • Трябва да съхранявате в търговския обект контролните ленти, в тримесечен срок от датата на отпечатване на последната касова бележка на съответната лента.
 • В края на работния ден се пуска дневен отчет на фискалното устройство. Ако за деня не е извършвана нито една продажба на стока или услуга, не сте длъжни да правите дневен отчет.
 • В 7 дневен срок от изтичане на всеки месец и година, сте длъжни да отпечатвате съкратен отчет на фискалната памет за съответния период, който се съхранява в касовата книга на страницата за датата на която е пуснат.

Смяна на фискална памет се извършва поради следните причини:
1. Запълване - всяко фискално устройство е оборудвано с фискална памет, предназначена за определен брой записи(дневни отчети)
2. Смяна на собственика
3. Повреда на фискалната памет
4. При смяна на модела на старо фискално устройство
При смяна на фискална памет, фискалното устройство се въвежда отново в експлоатация.