Начало За нас Партньори Клиенти Услуги Контакти
Продукти
Фискални Устройства
Изработка на печати
Баркод скенери
Компютри
Консумативи
Партньори

Пълномощно

Изтегли бланка на пълномощно


ПЪЛНОМОЩНО

 

Долуподписаният:……………………………………………………………………………...
Управител на:…………………………………………………………………………………..
БУЛСТАТ: …………..……….., ИН No ДДС: ……………………., 
Aдрес: …………………………………………………… ЕГН:...................., Л.К. ..................
издадена от МВР:……………….. на дата………………

  

УПЪЛНОМОЩАВАМ

Долуподписаните:
1. ………………………………………………………………………......................................
Aдрес: …………………………………………………… ЕГН:...................., Л.К. ..................

издадена от МВР:……………….. на дата………………
2. ………………………………………………………………………......................................
Aдрес: …………………………………………………… ЕГН:...................., Л.К. ..................

издадена от МВР:……………….. на дата………………
3. ………………………………………………………………………......................................
Aдрес: …………………………………………………… ЕГН:...................., Л.К. ..................

издадена от МВР:……………….. на дата………………
4. ………………………………………………………………………......................................
Aдрес: …………………………………………………… ЕГН:...................., Л.К. ..................

издадена от МВР:……………….. на дата………………
5. ………………………………………………………………………......................................
Aдрес: …………………………………………………… ЕГН:...................., Л.К. ..................

издадена от МВР:……………….. на дата………………

Да регистрират вместо мен фискални устройства,да заверяват протоколи за демонтаж на фискалната памет,свидетелства за регистрация и уведомления в офисите на  НАП.
 
....................г.        
                                                                                           Подпис:  
София                                                                                   /управител/